Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác cán bộ

- 31/08/2023, 22:07 - Chia sẻ

Ngày 31.8, tại trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị - đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. 

Minh Nhật (Theo THQHVN)
#