Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Nguyên nhân sâu xa của khiếu nại, tố cáo là đánh giá tác động không đầy đủ khi đề xuất cơ chế, chính sách...

- 11:11, 05/08/2022

Chiều 4.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021" đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát.

 
Minh Nhật