Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

- 21/11/2023, 21:20 - Chia sẻ

Chiều 21.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030" đã chủ trì phiên họp thứ tám của Đoàn giám sát. 

Anh Tiến - Văn Tùng
#