Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với TP Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- 28/07/2022, 14:27

Sáng 28.7, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP Hồ Chí Minh.

 
Nhật Anh