Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

- 08/06/2024, 14:16 - Chia sẻ

Sáng 8.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Văn Tùng - Hoàng Long
#