Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc gặp mặt Nhóm NSHN Việt Nam - Liên bang Nga.

- 16/06/2022, 10:54 - Chia sẻ

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, với vai trò là đại biểu của nhân dân, việc giao lưu, hợp tác giữa đại biểu Quốc hội nước ta với nghị sĩ các nước có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng, thúc đẩy sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội với cơ quan lập pháp các nước, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". 

 
Minh Nhật
#