Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận nội dung thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước

- 01/06/2023, 12:30 - Chia sẻ

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước sau một ngày rưỡi làm việc tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, trước những khó khăn, thách thức dự báo sẽ nhiều hơn cơ hội, Chính phủ cần phải chủ động đánh giá đúng tình hình, có những giải pháp mới, đột phá, quyết liệt hơn.

Nhật Khánh
#