Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Tổ giúp việc Đoàn giám sát về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

- 27/02/2024, 18:20 - Chia sẻ

Sáng 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023" đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với Tổ giúp việc, xem xét tình hình, tiến độ triển khai hoạt động của Đoàn giám sát. 

Minh Nhật/THQHVN
#