Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên giải trình về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

- 08/09/2023, 14:49 - Chia sẻ

Sáng 8.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị Kiểm toán nhà nước đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021”.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#