Phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

- 23/09/2022, 17:24

Sáng 23.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.

 
Minh Nhật