Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023:

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

- 19/09/2023, 10:43 - Chia sẻ

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam là sự kiện thường niên hằng năm của Quốc hội, là phương thức quan trọng để quy tụ và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, Nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào các vấn đề quan trọng quốc gia, các quyết sách của Quốc hội.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#