Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

- 16/09/2023, 17:38 - Chia sẻ

Phát biểu bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra chiều nay, 16.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, IPU và các đại biểu lan tỏa kết quả, thành công của Hội nghị tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về các Mục tiêu phát triển bền vững, qua đó để tôn vinh vai trò, khẳng định cam kết và hành động của IPU và nghị sĩ trẻ trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. 

#