Phải quan tâm đến việc giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi cấp học, bậc học

- 03/08/2022, 15:58

Chiều 2.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về “thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”, Đoàn giám sát đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Nhật Khánh