Nhiều tác phẩm báo chí tác động nhiều chiều trong triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15

- 16/04/2024, 23:36 - Chia sẻ

Phát biểu tại Phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” chiều 16.4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao công tác tuyên truyền về hoạt động của Đoàn giám sát, trong đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân đã thực hiện truyền thông tích cực, chủ động và có nhiều sáng tạo về chuyên đề giám sát, nhiều tác phẩm báo chí đi sâu phân tích về những vấn đề nổi lên, tác động nhiều chiều trong triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Văn Tùng - Hoàng Long
#