Nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

- 03/08/2022, 16:02

Ngày 3.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo “Lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)”.

 
Minh Nhật