Nêu cao tinh thần trách nhiệm, “làm hết việc chứ không làm hết giờ!”

- 12:01, 19/05/2022

Sáng 19.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp với Ban Thư ký Quốc hội và các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, các đơn vị và các cơ quan liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, bảo đảm điều kiện để Kỳ họp thứ Ba diễn ra thành công tốt đẹp.