Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nên phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô

- 20/09/2023, 17:28 - Chia sẻ

Sáng 20.9, tiếp tục Phiên họp thứ 26, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Minh Nhật
#