Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân

- 21/02/2023, 22:00 - Chia sẻ

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều đánh giá cao Nghị quyết số 594 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 12.9.2022 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND các cấp là cơ sở pháp lý rất quan trọng, thiết thực giúp thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, khắc phục được một số hạn chế, vướng mắc, lúng túng trong thực tiễn giám sát của HĐND hiện nay.

Nhật Khánh- Xuân Sơn (Theo THQHVN)
#