Nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp thu những công nghệ mới

- 25/11/2022, 20:26 - Chia sẻ

 Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nội tại các trường đại học khi có sự liên kết, hợp tác giảng dạy với các trường đại học nước ngoài, đó là việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong quá trình giảng dạy, tiếp thu những công nghệ mới, sự chuyển giao này thực sự mang lại những điều tích cực.​​​​

 
SXCT
#