Mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Dominica

- 10/06/2024, 18:45 - Chia sẻ

Chiều 10.6, tại Nhà Quốc hội, tiếp Tổng Bí thư đảng Phong trào cánh tả thống nhất, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Dominica Mejia Miguel, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng những thành quả trong quan hệ hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Phong trào cánh tả thống nhất thời gian qua.

Minh Nhật - Linh Chi
#