Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cân bằng giữa bảo vệ và khai thác giá trị

- 18/06/2024, 15:23 - Chia sẻ

Chia sẻ bên hành lang Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV về vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, ý kiến các đại biểu cho rằng: Chúng ta cần phải cân bằng quá trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản với quá trình phát triển kinh tế, làm sao cho hài hòa lợi ích giữa các bên. Đây là bài toán khó và phải tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, ở các địa phương cụ thể để tìm ra cách thức cân bằng.

Nguyễn Thăng - Minh Nhật - Hoàng Long
#