Luật Dầu khí (sửa đổi) cần tạo điều kiện để rút ngắn thời gian triển khai các dự án

- 02/08/2022, 17:31

Ngày 2.8, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư tới.

 
Minh Nhật