Làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

- 09/04/2024, 14:02 - Chia sẻ

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 9.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. 

Minh Nhật - Linh Chi/THQHVN
#