Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

- 08/09/2023, 13:17 - Chia sẻ

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội vẫn còn những tồn tại, trong đó tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết chưa được khắc phục triệt để. Với mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, các đại biểu mong rằng, những giải pháp được đưa ra trong Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV sẽ góp phần khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hà An - Nguyễn Thăng - Văn Tùng
#