Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

- 04/12/2023, 15:38 - Chia sẻ

Sáng 4.12, tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Xuân Sơn - Hoàng Long
#