Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023 với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hoá - Sáng tạo"

- 17/03/2023, 15:17 - Chia sẻ

Sáng 17.3, tại Bảo tàng Hà Nội, TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP. Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”.

Nhật Khánh - Nhật tùng
#