Khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải của chính sách dân tộc

- 05:28, 06/08/2022

Chiều 5.8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về “nghiên cứu, đồng bộ chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

 
Nhật Khánh