Hướng tới hoàn thiện hệ thống pháp luật về công nghệ blockchain

- 11:32, 06/08/2022

Sáng 5.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại tổ chức hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchian) và khuyến nghị cho Việt Nam".

 
Nhật Sơn