Họp báo về Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

- 17/09/2023, 12:03 - Chia sẻ

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" sẽ được tổ chức vào ngày 19.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội.

Anh Tiến - Văn Tùng
#