Hội thảo về vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng

- 09/07/2024, 13:02 - Chia sẻ

Ngày 9.7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội thảo quốc tế “Vai trò của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức.

Xuân Sơn - Linh Chi
#