Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

- 21/09/2023, 23:15 - Chia sẻ

Chiều 21.9, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào Khamchanh Sotapaseuth đồng chủ trì hội thảo.

Văn Tùng
#