Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 hoàn thành việc cho ý kiến đối với 8 dự án luật

- 27/03/2024, 18:24 - Chia sẻ

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức đã thành công tốt đẹp, cho ý kiến kỹ lưỡng đối với 8 dự án luật.

Minh Nhật - Nhật Khánh - Hoàng Long
#