Hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng

- 05/06/2023, 12:30 - Chia sẻ

Sáng 5.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Minh Nhật
#