Hoàn thiện chính sách, pháp luật tháo gỡ các điểm nghẽn

- 22/07/2022, 18:50

Ngày 22.7, tại Bắc Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Bắc Giang.

 
Minh Nhật