Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giám sát chuyên đề về năng lượng: Phải tạo ra chuyển biến khác biệt trong thực tiễn

- 12/10/2023, 13:50 - Chia sẻ

Sáng 12.10, tiếp tục Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chuyên đề giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#