Giải quyết các vấn đề “sát sườn” cử tri và Nhân dân quan tâm, lo lắng

- 10/05/2023, 15:35 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, sáng nay, 10.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

 
Minh Nhật
#