PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao , niềm tin của Nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc

- 17:39, 16/06/2022

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh, với kết quả của Kỳ họp thứ 3 và các luật, nghị quyết, chính sách mới được ban hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của Nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc.

 
PV