Đoàn giám sát của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với Chính phủ

- 08/09/2023, 19:05 - Chia sẻ

Chiều 8.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền giai đoạn 2021 - 2030”, Đoàn giám sát đã làm việc với Chính phủ.

Minh Nhật
#