Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành

- 01/06/2023, 12:02 - Chia sẻ

Sáng nay, 1.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cần giải pháp cụ thể hơn để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch chuyên ngành. 

Nhật Khánh
#