Đánh giá kỹ hơn tác động của việc giảm thuế

- 24/05/2023, 16:26 - Chia sẻ

Chiều nay, 24.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội.

Xuân Sơn
#