Chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực kinh tế tổng hợp:

Cụ thể hóa đến từng người, từng cơ quan quản lý trong quản lý tài sản công

- 06/11/2023, 18:26 - Chia sẻ

Trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp sáng nay, 6.11. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, quản lý tài sản công thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Quan trọng là phải nâng cao được trách nhiệm quản lý tài sản công; cụ thể hóa, cá thể hóa trách nhiệm đến từng người, từng cơ quan quản lý.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#