Còn nhiều khó khăn trong đấu giá tần số vô tuyến điện

- 28/07/2022, 17:51

Sáng 28.07  tại Đà Nẵng, Uỷ ban Khoa học, Công nghê và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo Lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghê và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì hội thảo.

 
THSX