Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

- 11/09/2023, 19:37 - Chia sẻ

Chiều 11.9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#