Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Diễn đàn khẳng định mạnh mẽ thông điệp nhất quán về kiên định ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô

- 19/09/2022, 09:55 - Chia sẻ

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Diễn đàn đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp nhất quán về kiên định ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, “có vĩ mô là có tất, mất vĩ mô là rất khó khăn”, giữ kinh tế vĩ mô cũng chính là giữ cho từng doanh nghiệp, cho cả ngân hàng, tổ chức tín dụng.

 
Nhật Khánh
#