Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp Đại sứ Australia

- 28/02/2024, 16:02 - Chia sẻ

Sáng 28.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#