Cho ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

- 26/02/2024, 20:41 - Chia sẻ

Chiều 26.2, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo cho ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#