Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

- 12/05/2024, 17:34 - Chia sẻ

Sáng 12.5, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.

Minh Nhật - Xuân Sơn - Linh Chi
#