Cân nhắc giữ tên Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

- 20/09/2022, 14:07

Sáng 20.9, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

 
Minh Nhật