Cần nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc

- 26/03/2024, 20:50 - Chia sẻ

Chiều 26.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 đã thảo luận về dự án Luật Đường bộ. Nhiều ĐBQH đề nghị, cần nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ đối với đường cao tốc.

Nhật Khánh - Văn Tùng - Linh Chi
#