Cần làm rõ hơn cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

- 26/03/2024, 18:17 - Chia sẻ

Cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được quy định tại Điều 25 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là quy định đầu tiên ở cấp độ luật điều chỉnh vấn đề này, phúc đáp yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ. Dự thảo luật đã mở rộng hơn nhiều so với cơ chế thử nghiệm áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh trong Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực.

Nhật Khánh - Minh Nhật - Linh Chi
#